W dniu 19 czerwca odbyło się pożegnanie klas 3 Naszego Gimnazjum. W uroczystości wzięli udział Dyrektor Szkoły -  Pani Anna Szydłowska - Robak, Zastępca Prezydenta Miasta - Pan Kon