Wszystkie niezbędne informacje dotyczące egzaminu maturalnego udostępnione są na stronie WWW Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz
egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według
podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – formuła 2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku
według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – formuła 2017