Zgodnie z uchwałą nr 01/09/2021 r. Rady Rodziców przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w sprawie przejęcia nowego Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w skład zarządu wchodzą:

  • Joanna Chlebowska-Bolesta – przewodnicząca
  • Grażyna Kokot – z-ca przewodniczącej
  • Przemysław Bogdaszewski – skarbnik i sekretarz

kontakt do Rady Rodziców pod adresem e-mail: radarodzicow@zsart.edu.pl