INFORMACJA RADY RODZICÓW

SKŁADKA

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW  zgodnie z uchwałą nr  11/09/2019 RR na rok szkolny 2019/2020 wynosi  50 zł Wpłat można dokonywać :

 • na konto  Santander Bank III 34 1090 2633 0000 0001 3239 1922
 • u skarbników klas
 • innej formie wybranej przez klasę
 • wychowawców klas

  Składki Rady Rodziców przeznaczone są m.in. na:

 • dofinansowanie imprez szkolnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych odbywających się w naszej szkole,
 • dofinansowanie reprezentowania szkoły na zewnątrz w tym udziału uczniów w konkursach, olimpiadach
 • dofinansowanie promocji szkoły,
 • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły, wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty, urządzenia oraz poprawę funkcjonalności i standardu bazy szkoły,
 • zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach czy też innych imprezach
 • dofinansowywanie wyjazdów szkolnych.

Jednocześnie informujemy, że przy 100% wpłacie całej klasy na Radę  Rodziców 50% tej kwoty zostanie przeznaczona na potrzeby klasy. Bez Państwa wsparcia realizacja zadań jest ograniczona. 

Na stronie szkoły www.zsart.edu.pl w zakładce  Rada Rodziców, znajdziecie Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej działalności. Zgodnie z Uchwałą RR nr 9/09/2019 powołuje się ORGAN RADY tj. Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ 

Rady Rodziców

ZARZĄD

 • Anna Rulkowska – przewodnicząca
 • Edyta Malinowska – z-ca przewodniczącej
 • Renata Rachwał – skarbnik i sekretarz

  KOMISJA REWIZYJNA

 • Ewa Kaczorowska – przewodnicząca
 • Barbara Karmelita – członek komisji
 • Waldemar Dąbek – członek komisji