Rada Rodziców

INFORMACJA RADY RODZICÓW

SKŁADKA

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW  zgodnie z uchwałą nr  5/09/2018 RR na rok szkolny 2018/2019 wynosi minimum 30 zł

Wpłat można dokonywać :

 • na konto BANK ZACHODNI WBK III 34 1090 2633 0000 0001 3239 1922
 • u skarbników klas
 • innej formie wybranej przez klasę
 • wychowawców klas

 

Składki Rady Rodziców przeznaczone są m.in. na:

 • dofinansowanie imprez szkolnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, naukowych odbywających się w naszej szkole,
 • dofinansowanie reprezentowania szkoły na zewnątrz w tym udziału uczniów w konkursach, olimpiadach
 • dofinansowanie promocji szkoły,
 • zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły, wyposażenie szkoły w niezbędne sprzęty, urządzenia oraz poprawę funkcjonalności i standardu bazy szkoły,
 • zakup nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach czy też innych imprezach
 • dofinansowywanie wyjazdów szkolnych.

Jednocześnie informujemy, że przy 100% wpłacie całej klasy na Radę  Rodziców 50% tej kwoty zostanie przeznaczona na potrzeby klasy.

Przypominamy, że składka jest dobrowolna
Jednak bez Państwa wsparcia realizacja zadań jest ograniczona.

    Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                    Justyna Szczygielska

 

Na stronie szkoły www.zsart.edu.pl w zakładce  Rada Rodziców, znajdziecie Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej działalności.

Zgodnie z Uchwałą RR nr 2/09/2018 powołuje się ORGAN RADY tj. Zarząd i Komisję Rewizyjną Rady Rodziców z Rad Oddziałowych w roku szkolnym 2018/2019 w następującym składzie

ZARZĄD
 • Justyna Szczygielska – przewodniczącą
 • Barbara Olszewska – z-ca przewodniczącego
 • Anna Rulkowska – skarbnik i sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA
 • Renata Rachwał – przewodnicząca
 • Marlena Tułacz-Kałużna – członek komisji
 • Izabela Wilczyńska – członek komisji