Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych zostało powołane do życia w 1979 roku przy Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego  w Jeleniej Górze – Cieplicach. Ze względu na częściowo wspólne umiejętności, jakie kształciły , siedzibą stały się obiekty i baza warsztatowa tejże szkoły.

Na przestrzeni lat wraz ze zwiększającym się zainteresowaniem młodzieży szkoła otwierała kolejne pracownie, aby wreszcie w 1994 roku, po pozyskaniu budynku po internacie przy ul. Cervi, właśnie tam przenieść wszystkie pracownie artystyczne. Skupienie wszystkich pracowni plastycznych w jednym budynku miało zasadniczy wpływ zarówno na kształtowanie się  artystycznego oblicza szkoły, jak również na panującą w niej atmosferę.

Przez lata pracownie wzbogacały swoje wyposażenie, kupowano nowe urządzenia i maszyny lub pozyskiwano je z darowizn, inne wykonali sami nauczyciele.

W roku 1998 powstała „Galeria na strychu”, w której prezentowane były prace uczniów zarówno ze zbiorów stałych, jak i  wystaw czasowych.

Szkoła posiadała wspólną kadrę nauczycielską, administrację i sale lekcyjne zajęć ogólnokształcących, ale jednocześnie była odrębną całością, ponieważ jako szkoła artystyczna podlega nadzorowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W cyklu nauczania uczniowie oprócz  przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów artystycznych: malarstwa i rysunku, rzeźby, kompozycji i projektowania, multimediów oraz podstaw fotografii i filmu. Młodzież kształci się również w wybranych specjalizacjach artystycznych: szkło artystyczne i witraż, snycerstwo i fotografia.

Specjalizacje powiązane są ściśle w tradycją i historią regionu – snycerstwo kontynuuje bogate tradycje rzeźbiarskie słynnej niemieckiej szkoły snycerskiej powołanej w 1902 roku, szkło artystyczne i witraż rozwijają bogate, regionalne tradycje szklarskie. Specjalność fotografii artystycznej  jest nową ofertą edukacyjną i odpowiedzią na inne niż do tej pory zapotrzebowanie rynku, więc od 2011 roku również wzbudza żywe zainteresowanie młodzieży.   Liceum Plastyczne oprócz kształcenia organizuje liczne wystawy, coroczne plenery, zajęcia, warsztaty
i konsultacje, a młodzież licealna bierze udział w ogólnopolskich przeglądach, wystawach i konkursach.

Szkoła współpracuje z Muzeum Karkonoskim i Biurem Wystaw Artystycznych, gdzie uczniowie uczestniczą w warsztatach  i wykładach oraz mają możliwość prezentacji swojej twórczości na wystawach. Prace uczniów prezentowane były również na wystawach w Muzeum Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna” i Muzeum Śląskim w Goerlitz w Niemczech oraz są reprodukowane w zbiorach poezji i kalendarzach.

Szkoła  nawiązała współpracę z Katedrą Artystyczną Instytutu Doskonalenia Nauczycieli w Winnicy  na Ukrainie, co zaowocowało wspólnymi warsztatami  i wymianą z młodzieżą ukraińską w 2012 i 2013 roku. Podpisana została również umowa ze Średnią Plastyczno–Przemysłową Szkołą i Wyższą Szkołą Artystyczną w Jabloncu nad Nysą (SUPŚ a VOŚ). Dzięki tej umowie uczniowie brali udział w sympozjum artystycznym w Czechach oraz organizowanych  wspólnie z Czechami warsztatach w szkołach po obu stronach granicy.

W 2013 roku Szkoła podpisała porozumienie z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dzięki temu  nasi uczniowie brali udział w organizowanych przez ASP warsztatach i wystawach. Uczniowie mogą brać udział w niektórych wykładach profesorów i wykładowców oraz korzystać z biblioteki ASP,  mając pełniejszy kontakt z polską kulturą i sztuką.

W roku 2016 na skutek niżu demograficznego i likwidacji klas gimnazjalnych, pracownie artystyczne zostały przeniesione do części hal powarsztatowych w budynku głównym Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Poprawiły się warunki nauczania, a szkoła zyskała salę wystawowo – galeryjną z częścią konferencyjną. W nauce przedmiotów artystycznych pomagają świetnie wyposażone, dzięki środkom unijnym, pracownie.  W nich prowadzone są również, oprócz programowych zadań lekcyjnych, specjalne oraz feryjne plastyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z naszego regionu.

Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem zdają na studia plastyczne. Z racji pokrewnej specjalizacji, szczególnym powodzeniem cieszy się ASP we Wrocławiu. Niektórzy  po ukończeniu studiów pozostają na uczelni, inni wracają do korzeni i podejmują pracę już jako nauczyciele w Liceum Plastycznym, stając się ważnym ogniwem w łańcuchu historii szkoły. Wielu absolwentów podejmuje pracę związaną ze sztukami plastycznymi,  realizując się twórczo w zakresie szkła artystycznego, rzeźby, wzornictwa, architektury, witrażu, reklamy oraz pracując w instytucjach kulturalnych.

W okresie 40 lat istnienia szkoły nauczaniem przedmiotów artystycznych zajmowało się ponad 20 plastyków.  Niektórzy z nich są absolwentami tej szkoły i powrócili po studiach do szkoły w celach pedagogicznych. Nazwiska artystów – pedagogów, takie jak : Władysław Czyszczoń, Tadeusz Kaczmarek, Władysław Sierka, Ewa Gerczuk- Moskaluk, Jan Superson, Beata Kornicka-Konecka, Marek Liksztet są dobrze znane w jeleniogórskim środowisku artystycznym. Osoby te dzięki wieloletniej pracy z młodzieżą położyły ogromne zasługi w kształceniu plastycznym uczniów  i rozwoju szkoły. To między innymi dzięki ich pracy Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w  Jeleniej Górze wpisało się na stałe w artystyczny pejzaż miasta i regionu.

Obchody czterdziestolecia Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze rozpoczęto 18 czerwca 2019 roku w jeleniogórskim BWA otwarciem wystawy jubileuszowej pod tytułem „Nauczyciele – uczniowie”. Zaprezentowano wybrane prace nauczycieli – artystów plastyków oraz wyróżnione prace uczniów – absolwentów szkoły.

Kolejne etapy jubileuszowych uroczystości miały mieć miejsce w dniach 29 – 30 maja 2020 roku i miały się stać okazją do prezentacji nowego oblicza naszej szkoły –  jej galerii, nowych pracowni, urządzeń, artystycznych dokonań nauczycieli oraz ich uczniów, a przede wszystkim wspaniałą okazją do spotkania absolwentów i sympatyków naszej szkoły oraz podsumowania jej już czterdziestoletniej historii. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Od dłuższego czasu prezentujemy dokonania naszej szkoły tylko w formie wirtualnej.