UWAGA, WAŻNE! W elektronicznym systemie rekrutacji proszę zadeklarować wybór naszej szkoły do 31 maja 2023 roku do godz. 15.00. Jest to inaczej niż w innych szkołach. System po tym terminie zostanie zablokowany. Proszę dzwonić w razie problemów do sekretariatu szkoły.  Egzamin wstępny do LSP badającego uzdolnienia plastyczne kandydatów odbędzie się 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 15.00 w pracowniach artystycznych.    W dniu 19 maja 2023 (piątek) w godz. 15.00-18.00   zapraszamy jeszcze na zajęcia przygotowawcze z rysunku i malarstwa dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w pracowniach plastycznych naszej szkoły . Przygotowujemy w ten sposób kandydatów do obowiązujących w szkołach artystycznych egzaminów wstępnych. Prosimy o przyniesienie: ołówków, gumek, bloku A3, farb wodnych /akrylowe lub tempery/, pędzli. Prowadzimy również w tym czasie konsultacje i prezentujemy pracownie szkolne i galerię. Można przynieść swoje prace plastyczne.