Wyjątkowo wzruszające pożegnanie uczniów odbyło się w Naszej Auli. W obecności rodziców, wychowawców, nauczycieli  i zaproszonych gości nagrodzono najlepszych uczniów i zaprezentow