Prosimy przesyłać swoje prace oraz pytania na: rekrutacja.plastyk.jg@gmail.com

Niedługo będą zamieszczone bliższe informacje o egzaminie i elektronicznym naborze do naszej szkoły.