Wyniki egzaminu wstępnego z dnia 29 czerwca 2020 roku do Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im . Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

L.p. Nazwisko i imię Rysunek Malarstwo Kompozycja przestrzenna Suma punktów
1 Duda Oliwia 7 8 8 23
2 Gryszko Łucja 8 10 10 28
3 Guy Elizabeth 9 7 6 22
4 Klimowicz Sandra 9 7 6 22
5 Krawiec Wiktoria 6 5 6 17
6 Limanowska Marcelina 8 6 9 23
7 Przepiórki Stanisław 7 7 8 22
8 Reslerowska Izabela 7 6 7 20
9 Sadowska Malina 7 7 7 21
10 Siemaszkiewicz Miriam 8 7 9 25
11 Sieradzka Hanna 10 10 10 30
12 Sochacka Julia 10 8 9 27
13 Sowińska Amelia 5 8 7 20
14 Szcześniak Małgorzata 9 6 8 23
15 Urban Aleksandra 9 7 8 24
16 Wilk Kalina 9 10 10 29

 

Wszystkie powyższe osoby zdały egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych w  Jeleniej Górze.

Ilość punktów  niezbędna do zaliczenia egzaminów – minimalna ilość punktów –  15.

Maksymalna ilość punktów – 30.

 

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Marcin Znamienkiewicz,

Członkowie:

  1. Ewa Kopeć-Kotulska
  2. Aleksandra Witek-Bieniecka
  3. Radosław Ejsymont