Wprowadzamy konsultacje indywidualne dla kandydatów do PLASTYKA w Jeleniej Górze. Po zarejestrowaniu na : rekrutacja.plastyk.jg@gmail.com konsultacje będą odbywać się początkowo indywidualnie. Wyślij swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego oraz zdjęcia swoich prac. Artyści plastycy umówią się z tobą na konsultacje online. Zapraszamy do rozmowy również rodziców.

Egzamin wstępny zaplanowany jest na 11 czerwca 2021 – godz. 10.00. – pracownie artystyczne. Egzamin składa się z części:

rysunek ołówkiem (postać siedząca) format A3 – 1 godzina, malarstwo (martwa natura -format A3) – farby akrylowe lub tempery – 1 godzina, kompozycja rzeźbiarska (papier – forma abstrakcyjna na zadany temat) – 1 godzina

Na egzaminie będą zapewnione warunki sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi.