Eksperyment - słownik: próba, doświadczenie, badanie, test... ale także dla niektórych ciekawość, niewiadoma, przygoda, ryzyko... Eksperyment często skierowany jest na konkretny c