Grono nauczycielskie

Dyrektor Bogdan Helik – przedmioty zawodowe technik technologii drewna, przedsiębiorczość

Wicedyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny

Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk 

LP.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.       

Andrejczuk Monika

Pedagog, nauczyciel wychowanie fizyczne

2.       

Bajor   Katarzyna

Język niemiecki

3.       

Baniewska Magdalena

Język niemiecki, język angielski

4.       

Bilska Agnieszka

Matematyka

5.       

Cięciwa  Urszula

Język polski

6.       

Czaplicka  Anna

Historia, wos

7.       

Dawidowicz Artur

Przedmioty zawodowe- technik informatyk

8.       

Deka  Anna

Język niemiecki

9.       

Drankowska  Agnieszka

Język angielski

10.   

Drogowski  Piotr

Etyka, Prawo, etyka i kultura zawodu

11.   

Dudek  Ryszard

Przedmioty zawodowe technik technologii drewna

12.   

Fitobór  Marek

Historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

13.   

Fościak  Anna

Matematyka

14.   

Gajewski Radosław

Przedmioty artystyczne-rzeźba

15.   

Gawlik Daniel

Wychowanie fizyczne

16.   

Gąska Wojciech

Przedmioty zawodowe- technik informatyk

17.   

Gnich Katarzyna

Matematyka, informatyka

18.   

Gradkowski Łukasz

Język angielski

19.   

Kamforowska Maria

Biologia

20.   

Kaniecka Alicja

Przedsiębiorczość, Informatyka, przedmioty zawodowe technik organizacji reklamy, grafika i multimedia

21.   

Kaźmierski Łukasz

Religia

22.   

Kisiel-Kiślański Jakub

Wychowanie fizyczne

23.   

Kloza Dorota

Wychowanie fizyczne

24.   

Kopeć-Kotulska Ewa

Przedmioty artystyczne- specjalność: szkło i witraż

25.   

Kornicka-Konecka Beata

Przedmioty artystyczne- rysunek i malarstwo, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne, plastyka

26.   

Kubala Arkadiusz

Język angielski

27.   

Kuczyński Krzysztof

Przedmioty zawodowe- fototechnik

28.   

Kulikowski Ireneusz

Przedmioty artystyczne-snycerstwo, rzeźba

29.   

Lercher  Maciej

Wok, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy

30.   

Liksztet  Marek

Przedmioty zawodowe- fototechnik,  przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia

31.   

Matwijów  Izabella

Wychowanie fizyczne

32.   

Mazur  Beata

Język polski

33.   

Mickiewicz  Ewa

Historia sztuki

34.   

Młynek  Zofia

Matematyka, fizyka

35.   

Niedbalski Przemysław

Przedmioty zawodowe technik technologii drewna

36.   

Ostapiuk  Bartłomiej

Język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

37.   

Piecyk Michał

Informatyka, geografia, rysunek zawodowy

38.   

Pindyk Elwira

Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy

39.   

Piotrowski  Dariusz

Wychowanie fizyczne

40.   

Poniatowski  Sylwester

Wychowanie fizyczne

41.   

Sigrist Renata

Język angielski

42.   

Stępień Alina

religia

43.   

Strzała Jarosław

Przedmioty zawodowe – technik informatyk

44.   

Superson Kinga

Język polski

45.   

Szpak Róża

Chemia, informatyka

46.   

Szymski  Maciej

Język angielski

47.   

Ślipko-Strzałkowska Agnieszka

Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny

48.   

Tymon-Mrozik Adriana

Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba

49.   

Wróblewska-Lachowicz Beata

Matematyka, fizyka

50.   

Zaleska Lidia

Język polski

51.   

Zapłotna Anna

geografia

52.   

Zdanowska  Dorota

Pedagog szkolny

53.   

Zipser Katarzyna

Matematyka, fizyka

54.   

Znamienkiewicz Julia

Przedmioty artystyczne – rysunek i malarstwo

55.   

Znamienkiewicz Marcin

Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba, zespołowy projekt artystyczny

56.   

Zwoliński  Krzysztof

Przedmioty zawodowe- fototechnik, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia