Dyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk

LP. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Amarowicz Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
2. Bajor Katarzyna Język niemiecki
3. Baniewska Magdalena Język niemiecki, język angielski
4. Bartos Marta Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista
5. Bilska Agnieszka Matematyka
6. Bocheńska Danuta Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
7. Bryniarski Bartosz Przedmioty zawodowe – technik informatyk
8. Cięciwa Urszula Język polski
9. Cychol Joanna Język polski
10. Czaplicka Anna Historia, wos
11. Dudek Ryszard Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
12. Kędzior Renata Biologia
13. Kisiel-Kiślański Jakub Wychowanie fizyczne
14. Klafta Katarzyna Rysunek i malarstwo
15. Kopeć-Kotulska Ewa Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż
16. Kubala Arkadiusz Język angielski
17. Kuczyński Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
18. Kulikowski Ireneusz Przedmioty artystyczne – snycerstwo, rzeźba
19. Lercher Maciej Wok, przedmioty zawodowe – technik reklamy
20. Lisowska Anna Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista
21. Liskiewicz Anna Język niemiecki
22. Lemiesz Krystyna Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody, technik stylista
23. Maćkowiak Małgorzata Rysunek i malarstwo
24. Masiewicz Marcin Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
25. Matwijów Izabella Wychowanie fizyczne
26. Mickiewicz Ewa Historia sztuki
27. Mikuła Agnieszka Język angielski
28. Młynek Zofia Matematyka, fizyka
29. Niedbalski Przemysław Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
30. Patro Edyta Historia sztuki
31. Piecyk Michał Informatyka, geografia, rysunek zawodowy
32. Pindyk Elwira Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik reklamy
33. Piotrowski Dariusz Wychowanie fizyczne
34. Plesner Roksana Biologia
35. Poleszczuk Beata Rewalidacja
36. Runowicz Katarzyna Biblioteka
37. Sagadyn Anna Przedmioty zawodowe – technik informatyk
38. Salus Aneta Przedmioty zawodowe – technik reklamy
39. Sawicka Dagmara Język angielski
40. Stankiewicz Barbara Religia
41. Sobotko Dorota Język angielski
42. Strzała Jarosław Przedmioty zawodowe – technik informatyk
43. Szajkowska Dorota Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
44. Szpak Róża Chemia, informatyka
45. Szydłowska-Robak Anna Dyrektor
46. Szymski Maciej Język angielski
47. Ślipko-Strzałkowska Agnieszka Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny
48. Tymon-Mrozik Adriana Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
49. Wągrodzka-Pietrzyk Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik informatyk
50. Wesołowska Magdalena Język Angielski
51. Wis Agnieszka przedsiębiorczość
52. Witek Katarzyna Matematyka
53. Woźniak Dorota Historia, wos
54. Wójcik Marta Pedagog specjalny
55. Zaleska Lidia Język polski
56. Zapłotna Anna Geografia
57. Zdanowska Dorota Biologia, Pedagog szkolny
58. Zipser Katarzyna Matematyka, fizyka
59. Znamienkiewicz Marcin Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
60. Zwoliński  Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia