Dyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk

LP. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Amarowicz Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
2. Bajor Katarzyna Język niemiecki
3. Baniewska Magdalena Język niemiecki, język angielski
4. Marta Bartos Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody
5. Bilska Agnieszka Matematyka
6. Bocheńska Danuta Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
7. Bryniarski Bartosz Przedmioty zawodowe – technik informatyk
8. Cięciwa Urszula Język polski
9. Czaplicka Anna Historia, wos
10. Dawidowicz Artur Przedmioty zawodowe – technik informatyk
11. Drogowski Piotr Etyka, Prawo, etyka i kultura zawodu
12. Dudek Ryszard Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
13. Eysymont Radosław Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne
14. Faltyńska Monika Biologia
15. Fitobór Marek Historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa
16. Fościak Anna Matematyka
17. Gajewski Radosław Przedmioty artystyczne – rzeźba
18. Helik Bogdan Przedmioty zawodowe technik technologii drewna, przedsiębiorczość
19. Kaniecka Alicja Przedsiębiorczość, Informatyka, przedmioty zawodowe technik organizacji reklamy, grafika i multimedia
20. Kisiel-Kiślański Jakub Wychowanie fizyczne
21. Kopeć-Kotulska Ewa Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż
22. Kubala Arkadiusz Język angielski
23. Kuczyński Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
24. Kulikowski Ireneusz Przedmioty artystyczne – snycerstwo, rzeźba
25. Lercher Maciej Wok, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy
26. Lisowska Anna Przedmioty zawodowe – technik przemysłu mody
27. Masiewicz Marcin Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
28. Matwijów Izabella Wychowanie fizyczne
29. Mazur Beata Język polski
30. Mickiewicz Ewa Historia sztuki
31. Młynek Zofia Matematyka, fizyka
31. Mojżesz-Budzikowska Małgorzata Język angielski
32. Niedbalski Przemysław Przedmioty zawodowe technik technologii drewna
33. Piecyk Michał Informatyka, geografia, rysunek zawodowy
34. Pindyk Elwira Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy
35. Piotrowski Dariusz Wychowanie fizyczne
36. Sagadyn Anna Przedmioty zawodowe – technik informatyk
37. Stępień Alina Religia
38. Strzała Jarosław Przedmioty zawodowe – technik informatyk
39. Szajkowska Dorota Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów
40. Szpak Róża Chemia, informatyka
41. Szymski Maciej Język angielski
42. Ślipko-Strzałkowska Agnieszka Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny
43. Tymon-Mrozik Adriana Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
44. Wągrodzka-Pietrzyk Małgorzata Przedmioty zawodowe – technik informatyk
45. Witek-Bieniecka Aleksandra Przedmioty artystyczne – specjalność: rysunek i malarstwo
46. Woźniak Dorota Historia, wos
47. Zaleska Lidia Język polski
48. Zapłotna Anna Geografia
49. Zdanowska Dorota Biologia, Pedagog szkolny
50. Zipser Katarzyna Matematyka, fizyka
51. Znamienkiewicz Julia Przedmioty artystyczne – rysunek i malarstwo
52. Znamienkiewicz Marcin Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba
53. Zwoliński  Krzysztof Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia