Grono nauczycielskie

Dyrektor Anna Szydłowska-Robak – pedagog szkolny

Wicedyrektor Anna Sagadyn – informatyka, przedmioty zawodowe technik informatyk 

LP.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.       

Bajor Katarzyna

Język niemiecki

2.       

Baniewska Magdalena

Język niemiecki, język angielski

3.       

Bilska Agnieszka

Matematyka

4.       

Chmielowska Agnieszka

Pedagog szkolny

5.       

Cięciwa Urszula

Język polski

6.       

Czaplicka Anna

Historia, wos

7.       

Dawidowicz Artur

Przedmioty zawodowe – technik informatyk

8.       

Drogowski Piotr

Etyka, Prawo, etyka i kultura zawodu

9.       

Dudek Ryszard

Przedmioty zawodowe technik technologii drewna

10.   

Eysymont Radosław

Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne

11.   

Fitobór Marek

Historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa

12.   

Fościak Anna

Matematyka

13.   

Gajewski Radosław

Przedmioty artystyczne – rzeźba

14.   

Gradkowski Łukasz

Język angielski

15.   

Helik Bogdan

Przedmioty zawodowe technik technologii drewna, przedsiębiorczość

16.   

Kaniecka Alicja

Przedsiębiorczość, Informatyka, przedmioty zawodowe technik organizacji reklamy, grafika i multimedia

17.   

Kisiel-Kiślański Jakub

Wychowanie fizyczne

18.   

Kopeć-Kotulska Ewa

Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż

19.   

Kubala Arkadiusz

Język angielski

20.   

Kuczyński Krzysztof

Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów

21.   

Kulikowski Ireneusz

Przedmioty artystyczne – snycerstwo, rzeźba

22.   

Lercher Maciej

Wok, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy

23.   

Matwijów Izabella

Wychowanie fizyczne

24.   

Mazur Artur

Religia

25.   

Mazur Beata

Język polski

26.   

Mickiewicz Ewa

Historia sztuki

27.   

Młynek Zofia

Matematyka, fizyka

28.   

Niedbalski Przemysław

Przedmioty zawodowe technik technologii drewna

29.   

Piecyk Michał

Informatyka, geografia, rysunek zawodowy

30.   

Pindyk Elwira

Przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe – technik organizacji reklamy

31.   

Piotrowski Dariusz

Wychowanie fizyczne

32.   

Poniatowski Sylwester

Wychowanie fizyczne

33.   

Stępień Alina

Religia

34.   

Strzała Jarosław

Przedmioty zawodowe – technik informatyk

35.   

Szpak Róża

Chemia, informatyka

36.   

Szymski Maciej

Język angielski

37.   

Ślipko-Strzałkowska Agnieszka

Przedmioty artystyczne – specjalność: szkło i witraż, zespołowy projekt artystyczny

38.   

Tymon-Mrozik Adriana

Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba

39.   

Woźniak Dorota

Historia, wos

40.   

Zaleska Lidia

Język polski

41.   

Zapłotna Anna

geografia

42.   

Zdanowska Dorota

Biologia

43.   

Zipser Katarzyna

Matematyka, fizyka

44.   

Znamienkiewicz Julia

Przedmioty artystyczne – rysunek i malarstwo

45.   

Znamienkiewicz Marcin

Przedmioty artystyczne – specjalność: snycerstwo, rzeźba

46.   

Zwoliński  Krzysztof

Przedmioty zawodowe – technik fotografii i multimediów, przedmioty artystyczne – specjalność: fotografia