W Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje w roku 2021:

  • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  • egzamin ustny – nie odbędzie się  (zgodnie ze zmianą rozporządzeń  MEN „covid-19” dotyczących szkolnictwa artystycznego)

Jak to wygląda w praktyce?

  •  na egzaminie z rysunku – kandydaci rysują z natury postać siedzącą.  Czas pracy – 1 godzina. Materiały  i narzędzia wymagane: papier z  bloku w formacie A3, ołówki miękkie (od B2 do B6), gumka.
  • na egzaminie z malarstwa – kandydaci malują  martwą naturę złożoną z kilku elementów  barwnych oraz draperii. Czas pracy – 1 godzina. Materiały  i narzędzia wymagane:  papier z  bloku w formacie A3, farby temperowe (plakatówki) lub akrylowe, pędzle
  • na egzaminie z kompozycji przestrzennej kandydaci wykonują kompozycję papierową na zadany temat. Czas pracy – 1 godzina. Materiały  i narzędzia wymagane: papier z  bloku w formacie A3, nożyczki, klej do papieru, ołówek

Czas trwania części praktycznej egzaminu z przerwami i omawianiem tematów to około 3,5 godziny.

Zastosowanie specjalnych warunków sanitarnych:

Kandydaci pracować będą w pracowniach z zachowaniem specjalnych zasad sanitarnych i muszą się do nich stosować. Osoby egzaminowane muszą posiadać  przy wchodzeniu do budynku szkoły maseczki ochronne lub przyłbice, posiadać  jednorazowe rękawice ochronne, nie mogą wymieniać  się narzędziami pracy oraz muszą zachowywać bezpieczną odległość od innych.

EGZAMIN  odbędzie się w dniu: 11 czerwca 2021  o godz. 10.00 w pracowniach artystycznych

Jeżeli kandydat nie może uczestniczyć w egzaminie w podanym terminie (np. z powodu choroby lub kwarantanny) prosimy o poinformowanie nas i ustalenia dodatkowego terminu egzaminu wstępnego – uzupełniającego.