Uwaga Rodzice!!! W dniu 13 stycznia br roku odbędzie się spotkanie z rodzicami podsumowujące wyniki nauki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022. O godzinie 16.30 zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się w auli szkolnej. O godzinie 17.30 zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie z wychowawcami klas. Harmonogram spotkań będzie wywieszony w holu szkoły. Na tę chwilę planujemy spotkania stacjonarne, chyba, że rząd wprowadzi obostrzenia wynikające z pandemii, wtedy będziemy organizować pracę on-line o czym zostaną Państwo powiadomieni przez wychowawców klas.