Uczeń ma obowiązek:

 • założenia maseczki lub przyłbicy przed wejściem do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej,
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i przed wejściem do sali lekcyjnej.

Zaleca się wejścia do sal odpowiednio:

 • 23A, 25A, 26A, 29A, 31A – wejście boczne od sklepiku szkolnego;
 • 102A, 105A, 203A, 205A, 301A, 302A – wejście główne;
 • 40A, galeria – wejście od pracowni Liceum Sztuk Plastycznych.

Sale z oznaczeniem B – budynek przy ulicy Cieplickiej

Msza św. w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela– godzina 900

W szkole:

Klasy drugie godzina 1000

 • II LSP – 23 A
 • II LP    – 25 A
 • II F      – 102 A
 • I M/R – 104 B
 • II D/Ig – 203 A
 • II I/R – 205 B
 • II Fg    – 29 A

Klasy trzecie godzina 1030

 • III LP   – 302 A
 • III D    – 205 A
 • III F     – 203 B
 • III I/R – 105 B

Klasy czwarte godzina 1030

 • IV LP – 40 A
 • IV DF – 105 A
 • IV I/R – 31 A

Klasy pierwsze godzina 1130

 • I LSP   – galeria
 • I F       – 07 B
 • I F/M – 301 A
 • I I/R    – 26 A