Dyrektor szkoły informuje, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na zakwaterowanie uczniów nowoprzyjętych do szkoły, Organ Prowadzący szkołę przygotowuje ok. 100 nowych miejsc w bu