Z wiadomych względów konsultacje i zajęcia przygotowawcze do „Plastyka” realizować będziemy  on-line i zdalnie. Kandydaci do naszej szkoły mogą się przygotować w ten sposób do egzaminów wstępnych z rysunku, malarstwa, rzeźby i rozmowy kwalifikacyjnej. Tak przynajmniej do tej pory wyglądały egzaminy, które odbywały się  każdego roku w maju. Jak będzie tym razem? Na razie nie wiadomo.  Drodzy kandydaci i kandydatki! Chcemy uspokoić  waszą niepewność i rozwiewać wasze wątpliwości oraz odpowiadać na wasze pytania i oczywiście przygotować do egzaminu wstępnego. Konsultacje, które  do tej pory co roku odbywały się wiosną miały właśnie taki cel. Będziemy pokazywać przykładowe martwe natury do ćwiczeń z rysunku i malarstwa oraz prace  plastyczne kandydatów z zeszłych lat. Udzielimy wam wskazówek i rad. Pokażemy również zdjęcia z pracowni szkolnych i niektóre prace naszych uczniów.  Możecie wysłać do nas zdjęcia lub skany swoich prac oraz oczywiście pytania na e-malia:  rekrutacja.plastyk.jg@gmail.com

Na wszystkie pytania odpowiedzą wam nauczyciele – artyści plastycy i postarają się w paru słowach pokierować waszym plastycznym rozwojem, na razie zdalnie i on-line. Informacje znajdziecie również na portalach społecznościowych : Facebook  (Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze) –   https://www.facebook.com/Liceum-Plastyczne-w-Jeleniej-G%C3%B3rze-306969799362275/  oraz na Instagram (Liceum Plastyczne Jelenia Góra):   liceum_plastyczne

Możecie też się kontaktować telefonicznie z sekretariatem: 75 64 56 228   e-mail: zsart@zsart.edu.pl