Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z powyższym dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego są dni:

  • 2 stycznia 2020 r.
  • 3 stycznia 2020 r.
  • 29 maja 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.