Zapraszamy kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych na egzamin wstępny, który odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w pracowniach artystycznych. Informacje szczegółowe na zakładce REKRUTACJA. Osoby, które nie mogą być obecne w tym terminie (np. z powodów zdrowotnych i kwarantanny) proszone są o kontakt telefoniczny celem ustalenia dodatkowego terminu egzaminu.

W Liceum Sztuk Plastycznych obowiązuje egzamin wstępny badający uzdolnienia plastyczne, który obejmuje w roku 2020:  

  •  egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Zgodnie ze zmianą rozporządzeń  MEN „covid-19” dotyczących szkolnictwa artystycznego egzamin ustny nie odbędzie się.

Dodatkowe informacje na wpisie : „Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych – jak wygląda i co obejmuje?