Serdecznie zapraszamy Rodziców na śródokresową wywiadówkę II okresu  roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku wg następującego porządku:

  • klasy II gimnazjum oraz I, II i III szkoły ponadgimnazjalnej godzina 17:30 w salach
    wg oddzielnego harmonogramu,
  • klasy trzecie gimnazjum godz.18:00 sale wg oddzielnego harmonogramu.

Spotkanie dla Rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum godzina 17:00 aula szkolna.

Spotkanie Rady Rodziców godzina 16:30 aula szkolna.

Wykład konsultanta PPP pani Beaty Poleszczuk „Na huśtawce życia”- godzina 17:00 sala 09.