W najbliższą środę tj. 1 lutego 2023 r. uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Lekcji z ekonomią w ramach III edycji projektu Złote Szkoły NBP.

Wykład nt. Polski złoty – czynnik wzrostu i stabilności poprowadzi Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów, Członek komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich przy ministrze właściwym do spraw nauki w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Kierownik Zakładu Podatków i Ceł/Zakładu Analiz Prawnych i Ekonomicznych w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, Ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Członek Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Arkadiusz Babczuk.