W dniu 25 października przedstawiciele SU pod opieka Pani Katarzyny Zipser odwiedzili groby zmarłych pracowników i uczniów naszej szkoły. Zapalono znicze i uporządkowano groby.