24 października 2019 roku naszą szkołę odwiedził Prezydent Miasta pan Jerzy Łużniak , na którego ręce dyrektor szkoły pani Anna Szydłowska-Robak przekazała budki lęgowe dla sikorek i karmniki wykonane w ramach akcji „Ptaki w mieście”. Akcja z jednej strony ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na otaczająca nas przyrodę, a z drugiej strony zwiększa populację pożytecznych ptaków. Budki lęgowe zostały wykonane przez uczniów klasy trzeciej kształcących się w zawodzie technik technologii drewna pod opieką pana Ryszarda Dudka. Budki przekazane zostały w uroczej scenerii galerii szkolnej Liceum Sztuk Plastycznych, z wyczarowanym z drewna „dronem – nielotem” w tle. Podczas wizyty omówiono kolejne pomysły na pomoc zwierzętom, w które zaangażuje się szkoła oraz inspiracje dot. Szlaku Jelonków.
Panu Prezydentowi towarzyszyli Panowie: Tomasz Kowalczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta oraz Damian Kostka Kierownik Biura Prezydenta Miasta.