Ważnym wydarzeniem artystycznym dla szkoły było uczestnictwo naszych uczniów w międzynarodowym sympozjum twórczym w Czechach w Jablońcu nad Nysą. Sympozjum odbyło się w dniach od 16 do 25 września 2016 roku. Tytuł przewodni tych warsztatów, to : „Horyzonty”. Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze reprezentowało 6 uczniów: Oliwia Rodziewicz (III kl.), Aleksandra Kołodziej (III kl.), Dominika Rudnicka (IV kl.), Przemysław Kukiełka (IV kl.), Michał Szewczyk (IV kl.), Joachim Warmuzek (IV kl.). Uczniowie byli pod opieką artysty plastyka Beaty Kornickiej-Koneckiej. Cztery osoby brały udział w medalierskich warsztatach obróbki i rytu w metalu i dwie osoby w warsztatach graficznych z serigrafii. Oprócz działań plastycznych pod kierunkiem czeskich nauczycieli plastyków uczestnicy sympozjum brali udział w koncertach uświetniających imprezę ( jako słuchacze) oraz wycieczkach w ciekawsze miejsca regionu libereckiego jak również nawiązali znajomości z uczestnikami z innych krajów m. in. z Niemiec, Słowacji i Czech.