27 listopada 2015 w Jabloncu nad Nysą podpisano porozumienie o współpracy między Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze, a Średnią Szkołą Rzemiosł Artystycznych i Policealną Szkołą Zawodową w Jabloncu. Umowę o współpracy podpisali: ze strony czeskiej dyrektor SUPŚ a VOŚ Jablonec nad Nisou Bc. Martina Picko Baumannova oraz dyrektor ZSRA – Bogdan Helik. Głównym punktem umowy jest wymiana uczniów celem rozbudzenia i kontynuowania ich zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy w zakresie przedmiotów artystycznych w obu szkołach. Czeska szkoła prowadzi specjalizacje w zakresie: grawerowania w tworzywie sztucznym i metalu, projektowania i wykonania akcesoriów mody z różnych materiałów oraz projektowania i wykonywania biżuterii szklanej i w metalu. Polska delegacja, w skład której wchodzili dyrektor szkoły Bogdan Helik, nauczyciele Liceum Plastycznego – Beata Kornicka-Konecka i Marcin Znamienkiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Szczygielska, zwiedziła pracownie artystyczne czeskiej szkoły i poznała wyroby wykonane przez uczniów, a zwłaszcza ich prace zaliczeniowe i dyplomowe. Podczas spotkania z uczniami i wykładowcami wymieniono doświadczenia o formach i metodach kształcenia przedmiotów artystycznych w swoich szkołach. Postanowiono wspólnie organizować warsztaty uczniowskie celem zastosowania różnych metod kształcenia wykorzystywanych w Czechach i w Polsce.