Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część praktyczna

22.06.2020 –   A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna – godz. 1300,   SALA 02

24.06.2020 –   AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych – godz. 800, SALA 25

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – godz. 900 , SALA 27

A.20 Rejestracja i obróbka obrazu – godz. 1500, SALA 27

25.06.2020 –    E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, godz. 800, SALA 26

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, godz. 900, SALA 25

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych, godz. 1600, SALA 25

26.06.2020 –   AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, godz. 1500, SALA 27

27.06.2020 –   E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, godz. 800, SALA 23

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, godz. 1600, SALA 23

01.07.2020-    AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, godz. 900, SALA 35

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, godz. 1500, SALA 35

02.07.2020–    AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, godz. 900, SALA 35

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, godz. 800, SALA 23

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, godz. 1600, SALA 23

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

23.06.2020 –   A.20 Rejestracja i obróbka obrazu oraz  A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich – godz. 800, SALA 23

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich, godz. 800, SALA 25

AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, godz. 800, SALA 26

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci, godz. 1000, SALA 26

A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna – godz. 1000,  SALA 25

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych – godz. 1000, SALA 23

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych – godz. 1200, SALA 25

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, godz. 1200, SALA 23

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, godz. 1200, SALA 26