Nasza współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym ma się świetnie. Dziekan Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Piotr Rogala złożył na ręce Dyrektor Szkoły Pani Anny Szydłowskiej Robak podziękowania za anioła wykonanego w Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze.
Przypominamy, że szklany anioł był jednym z dzieł sztuki licytowanych na XII Balu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z której dochód został przeznaczony na dokończenie budowy ogrodu zimowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Jaszkotlu.
Cieszymy się niezmiernie, że nasza współpraca się rozwija. Razem możemy uczynić wiele dobrego, przyczynić się do rozwoju regionu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jaszkotlu