Dzięki Rządowemu Programowi „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej szkole zawisło aż 6 tablic multimedialnych.