Więcej informacji można uzyskać u Pani Elwiry Pindyk (elwira.pindyk@zsart.edu.pl)