Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022  – pobierz informator

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 – pobierz komunikat o dostosowaniu