Taki piękny drzeworyt wykonała Patrycja Sobczyk – Uczennica 2 klasy

Liceum Sztuk Plastycznych w naszej szkole
Brawo ?