Szanowni Państwo,
Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie

W związku z trwającym od 8 kwietnia strajkiem nauczycieli, na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) za zgodą organu prowadzącego, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze zawiesza zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla uczniów naszego Zespołu Szkół w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Anna Szydłowska-Robak