Technik Reklamy 333907

Język wiodący: do wyboru: angielski/niemiecki

Sylwetka absolwenta:
„Zawód technika reklamy jest dyscypliną z dużą perspektywą.”

Opis zawodu:

Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych, organizuje działalność promocyjną i wystawienniczą, zarządza budżetem reklamodawcy.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wady wzroku nieskorygowane szkłami;
 • brak widzenia obuocznego;
 • zaburzenia widzenia barw;
 • niedosłuch;
 • zła sprawność ruchowa;
 • znaczne wady wymowy.

Absolwent technikum reklamy będzie potrafił:

 • określać cele działalności reklamowej;
 • opracowywać oferty handlowe dotyczące sprzedaży usług reklamowych;
 • stosować metody badań rynku reklamy;
 • dobierać środki i nośniki reklamy, stosować różne techniki reklamy;
 • prowadzić negocjacje i rozmowy handlowe w ramach współpracy z klientami i przedsiębiorstwami;
 • opracowywać werbalne, dźwiękowe i wizualne koncepcje reklamy, w tym scenariusze, teksty i slogany reklamowe;
 • opracowywać graficzne projekty reklamy wizualnej;
 • opracowywać scenariusze reklamy radiowej i telewizyjnej;
 • nadzorować prace przygotowalni poligraficznej i drukarni;
 • przygotowywać produkcję filmów reklamowych i reklam radiowych;
 • organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych;
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej;
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy;
 • organizować działalność informacyjną
 • organizować promocję sprzedaży towarów i usług reklamowych; współpracować z klientami, przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi;
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 • kierować zespołem pracowników;
 • prowadzić działalność gospodarczą.

Technik reklamy może być zatrudniony w następujących miejscach pracy na stanowiskach:

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • działy promocji środków masowego przekazu,
 • agencje scenariuszowe i studia graficzne,
 • studia produkcyjne – specjalista do spraw produkcji,
 • agencje do spraw kontaktów z pras i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie:

Numer

kwalifikacji

(kolejność)

w zawodzie

Symbol

kwalifikacji

z podstawy

programowej

Nazwa kwalifikacji
K1 PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
K2 PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową