20 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły zwiedzili Muzeum ,,Pana Tadeusza” we Wrocławiu i wzięli udział w warsztatach ,, Zapraszamy do Soplicowa”. Ekspozycja i materiał audiowizualny przybliżyły zagadnienia: mody, budowy dworu, polowania i kultury stołu. Prowadząca warsztaty interesująco scharakteryzowała sarmatyzm jako ideologię i styl życia polskiej szlachty.