W związku ze świętowaniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Naszej Szkole wiele się dzieje. Zaczęliśmy od etiudy teatralnej o wymowie patriotycznej, która została bardzo pozytywnie przyjęta. Odbył się plener malarski związany z obroną Lwowa, przygotowano zbiórkę pamiątek związanych z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości oraz szereg wycieczek do miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i budową wolnego państwa.

Plener pn. „Ocalić od zapomnienia – Obrona Lwowa” ma charakter makroregionalny, a udział w nim i biorą uczniowie szkół plastycznych z miejscowości: Łódź, Katowice, Opole, Wrocław i Jelenia Góra. Uczestnicy pleneru wykonują prace techniką pastelową – taką, jaką tworzył patron szkoły Stanisław Wyspiański. Prace stworzone podczas  pleneru wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oddział w Jelenia Góra. Rozpoczęcie pleneru nastąpiło dnia 24 września 2018 roku, odbyło się spotkanie ze Stanisławem Kańczukowskim – prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz zaprezentowano film p.t.  „Obrona Lwowa”. Uczestnicy pleneru mieli bardzo bogaty program, odbyły się zajęcia w pracowniach artystycznych, zaplanowano zwiedzanie miasta Jeleniej Góry, wizytę w Muzeum Karkonoskim i Biurze Wystaw Artystycznych oraz zwiedzanie Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. Odbyła się również wycieczka na zamek Chojnik.

Dodatkowo 26 września odbyła się specjalna wycieczka o tematyce patriotycznej do Wrocławia. Nasi uczniowie odwiedzili miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami okresu II RP. Wzięli udział w wykładzie pn. ,,Bohaterowie polskiej Niepodległości” w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz w wykładzie pn. „Dąbrowski? Z ziemi włoskiej? O Niepodległej” w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

28 września zaplanowano wystawę pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości. Pamiątki zostały zebrane i opisane przez uczniów pod opieką Anny Czaplickiej – nauczycielki historii. Wśród eksponatów znajdą się monety Drugiej Rzeczypospolitej. Dodatkowo, w tym dniu, zaprezentowana zostanie etiuda teatralna o tematyce niepodległościowej pn. „Święto wiosny”, którą przygotowała wraz z uczniami  Ewa Mickiewicz – nauczycielka historii sztuki.

Podsumowaniem wieńczącym całe przedsięwzięcie będzie wystawa pokonkursowa „Ocalić od zapomnienia – Obrona Lwowa” w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, której wernisaż zaplanowano na 11 listopada 2018 roku. Czeka nas wiele atrakcji, więc zapraszamy do udziału!

Działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość” Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.