19 maja odbył się egzamin wstępny do Liceum Plastycznego.  Komisja w składzie: Julia Znamienkiewicz, Ewa Kopeć – Kotulska i Krzysztof Zwoliński oceniała predyspozycje kandydatów. Egzamin trwał od godz. 10.00 do 15.00 i obejmował część praktyczną z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej oraz egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych. Z radością informujemy, że wszyscy kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu pozytywnie go zaliczyli. Osoby, które nie mogły uczestniczyć w egzaminie wstępnym zapraszamy na egzamin uzupełniający, który odbędzie się w dniu 15 czerwca (piątek) o godz. 9.00, dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego organizowania egzaminów.

Egzaminowi towarzyszyły bezpłatne  warsztaty dla młodzieży i rodziców. Bogato wyposażone pracownie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych zostały otwarte dla chętnych. Technolodzy drewna zaprosili na zajęcia „Wyczarowane z drewna”, specjaliści od reklamy wykonywali gadżety i spoty reklamowe, technicy fotografii i multimediów zajęli się cyfrową obróbką zdjęć i filmów z wykorzystaniem greenscreena, informatycy składali komputery i wykonywali projekty graficzne.