Tematem przewodnim wystawy jest książka, to ona stała się łącznikiem dla wielu dziedzin artystycznego wyrazu. Przedmiot który na co dzień służy do odczytywania zapisanych w nim przez kogoś myśli, młodzież potraktowała jako motyw oraz tworzywo w swoich pracach plastycznych.
Prezentowane prace: rysunki oraz kolarze, ex libris- projekty graficzne znaku, rzeźba z makulatury, przedmioty użytkowe: zakładki, podpórki do książek (wykonane ze szkła i drewna).