Wzorem lat poprzednich Instytut Nowych Technologii rozpoczyna nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem konkursu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z  terenu całej Polski.

Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834