Dnia 13 września na pierwszych dwóch godzinach lekcyjnych w ZSRA odbyły się wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Kandydowali: Mateusz Łabno z klasy 1 F/I, Patryk Prusinowski z klasy 3 D/R oraz Wiktoria Sabiniak z klasy 2 LP. Oddano 182 głosy w tym 11 nieważnych. Frekwencja w trakcie wyborów wyniosła 75,7%, z tym że w Liceum Plastycznym oddało głos 64 uczniów na 66 co daje frekwencję 97%. BRAWO PLASTYCY !

Atmosfera podczas wyborów była bardzo sympatyczna. Dziękujemy za pomoc i rzetelną pracę Komisji Wyborczej w składzie: Marta Stachowiak 3 D/R, Norbert Karwas 3 F/I, Aleksandra Dąbrowska 3 F/I oraz osobom koordynującym ruch klas: Sandrze Stępniewskiej 3 D/R, Danielowi Pasiukiewiczowi 3 D/R oraz Mikołajowi Kasinowskiemu 3 F/I – fotografowi.

Nowym przewodniczącym SU została Wiktoria Sabiniak uzyskując 50% wszystkich oddanych głosów. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!