22 kwietnia 2015 odbył się w naszej szkole egzamin dyplomowy. Po raz pierwszy broniono prac ze specjalności artystycznej – Fotografia. Uczennice prezentowały oprócz samych realizacji dyplomowych jeszcze dokumentację, plakaty oraz prace z rysunku i malarstwa. Wszystkie prezentowane prace były pozytywne ocenione a uśmiech na twarzach wskazuje na zadowolenie z wysokich ocen.

23 kwietnia 2015 odbył się z kolei egzamin ustny z historii sztuki, który jest częścią egzaminu dyplomowego na tytuł plastyka.