21 marca 2014 roku w Liceum Plastycznym w Jeleniej Górze młodzież witała wiosnę artystycznie. Młodzież naszej szkoły pracowała twórczo i pomagała zaproszonym – uzdolnionymi plastycznie gimnazjalistom wykonywać prace w różnych technikach plastycznych: witraż, drzeworyt, linoryt z odbitkami, płaskorzeźby i odlewy gipsowe. Gimnazjaliści również rysowali w pracowni martwą naturę oraz poznawali w atelier fotograficznym tajniki obróbki zdjęć wykonanych wcześniej w wiosennym plenerze. Wszyscy pod wrażeniem oglądanych wcześniej w galerii szkolnej prac naszych licealistów starali się wykonać swoje prace jak najlepiej.