15 kwietnia 2011 r. odbyła się prezentacja i obrona prac dyplomowych – specjalizacja artystyczna: szkło artystyczne i witraż. 18 kwietnia 2011 r. odbyła się prezentacja i obrona prac dyplomowych – specjalizacja artystyczna: snycerstwo.