21 marca 2011 r. odbył się w budynku LP a następnie w Parku Norweskim i na placu Piastowskim plener malarski dla uczniów gimnazjum w ramach akcji „Odkrywanie młodych talentów” p.t. „Witamy wiosnę w Cieplicach”. Plener zakończony został wernisażem prac. Uczestnikom zostały wręczone nagrody i upominki w postaci prac uczniów LP. Plener prowadzili nauczyciele plastycy. 21 marca 2011 r. w ramach Dnia Otwartych Drzwi w budynku ZSRA odbyła się prezentacja specjalizacji artystycznych pod kierunkiem nauczycieli – instruktorów.