Member

Categorize members into teams, show them on any page. Member detail page is generated automatically

Member Image Format 1:1

mgr Marcin Znamienkiewicz

Pozycja: Kierownik sekcji artystycznej
Czytaj więcej

Member Image Format 3:4

Członek  |  Informacje: Wybierz członka w elemencie Członek.

Member Image Format 1:2

mgr Magdalena Wesołowska

Pozycja: Kierownik szkolenia praktycznego
Czytaj więcej

Member Image Format 9:16

mgr Marcin Znamienkiewicz

Pozycja: Kierownik sekcji artystycznej
Czytaj więcej

Member Image Format 3:4

mgr inż. Anna Sagadyn

Pozycja: Wicedyrektor
Czytaj więcej

Member Image Format 1:1

mgr Anna Szydłowska-Robak

Pozycja: Dyrektor naczelny
Czytaj więcej