Member

Categorize members into teams, show them on any page. Member detail page is generated automatically

Member Image Format 1:1

mgr Marcin Znamienkiewicz

Position: Kierownik sekcji artystycznej
Read more

Member Image Format 3:4

Member  |  Info: Select some member in the Member element, please.

Member Image Format 1:2

mgr Magdalena Wesołowska

Position: Kierownik szkolenia praktycznego
Read more

Member Image Format 9:16

mgr Marcin Znamienkiewicz

Position: Kierownik sekcji artystycznej
Read more

Member Image Format 3:4

mgr inż. Anna Sagadyn

Position: Wicedyrektor
Read more

Member Image Format 1:1

mgr Anna Szydłowska-Robak

Position: Dyrektor naczelny
Read more