Egzamin Gimnazjalny w roku szkolnym 2017/2018
  1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00