lp. Zadania do realizacji Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01.09.2021 r. godz. 900 msza św. w kościele św. J.Chrzciciela

godz. 1015

2. Spotkanie z rodzicami klas I  (aula)

Spotkanie z rodzicami klas II w klasach z wychowawcami

Spotkanie z rodzicami klas III i IV w klasach z wychowawcami

07.09.2021 r.  godz. 1700(1LSP,1F) i 1730(1IM,1R)

07.09.2021 r. godz. 1700

07.09.2021 r. godz. 1800

3. Zebranie Rady Rodziców 14.09.2021 r.

godz. 1730 Aula

4. Otrzęsiny klas I-wszych zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 07.10.2021 r. godz. 1235
5. Próbna ewakuacja 09/10.2021 r.
6. Święto Edukacji Narodowej 14.10.2021 r.

godz. 900

7. Wywiadówki śródokresowe 09.11.2021 r. godz. 1730

wg oddzielnego harmonogramu

8. Zebranie Rady Rodziców 09.11.2021 r. godz. 1630 AULA
9. Święto Niepodległości 10.11.2021 r.
10. Próbny egzamin maturalny OPERON wg. harmonogramu Operona
11. Wystawienie przewidywanych ocen ndst. i ng. 07.12.2021 r.
12. Spotkanie świąteczno-noworoczne nauczycieli i pracowników szkoły 22.12.2021 r. godz. 1200
13. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 – 31.12.2021 r.
14. Wystawianie ocen w klasach 07.01.2022 r.
15. Zakończenie okresu I- szego 07.01.2022 r.
16. Przeglądy prac malarskich Rysunek i malarstwo

Specjalność artystyczna i rzeźba

03.01.2022 – 07.01.2022

17.

Konferencja klasyfikacyjna

Technikum

Liceum

11.01.2022 r. godz. 1510 AULA
11.01.2022 r. godz. 1410 AULA

18.

Konferencja podsumowująca wyniki okresu I 13.01.2022 r. godz.1510 AULA

19.

Wywiadówki po I okresie roku szkolnego 2021/2022 13.01.2022 r. godz. 1730

20.

Zebranie Rady Rodziców 13.01.2022 r. godz. 1630 AULA

21.

Studniówka 01/02.2022 r. godz. 1900

22.

Ferie zimowe 31.01.2022 do 13.02.2022 r.