Kwalifikacja/kierunek data godzina sala
1 AU.50 tech. technologii drewna 21.06.2021 13.00 301
2 AU.23 technik fotografii i multimediów 22.06.2021 8.00 23
3 EE.08 technik informatyk 22.06.2021 8.00 25
4 AU.15 technik technologii drewna 22.06.2021 8.00 26
5 AU.23 technik fotografii i multimediów 22.06.2021 8.00 27
7 AU.28 technik fotografii i multimediów 22.06.2021 10.00 23
8 AU.30 technik organizacji reklamy 22.06.2021 10.00 25
9 AU. 50 technik technologii drewna 22.06.2021 10.00 26
10 AU.15 technik technologii drewna 22.06.2021 10.00 27
11 EE.09 informatyk 22.06.2021 12.00 23
12 AU.29  tech. organizacji reklamy 22.06.2021 12.00 25
13 A.27  tech. organizacji reklamy 22.06.2021 12.00 26
14 AU.29 + A.26 tech. organizacji reklamy 24.06.2021 8.00 25
15 AU.23 tech. fotografii i multimediów 24.06.2021 9.00 29
16 AU.23 tech. fotografii i multimediów 24.06.2021 15.00 29
17 AU. 30 + A.27 tech. organizacji reklamy 25.06.2021 9.00 25
18 AU.28 tech fotografii i multimediów 25.06.2021 9.00 29
19 E.13 technik informatyk 28.06.2021 8.00 23
20 EE.09 technik informatyk 28.06.2021 8.00 26
21 AU.15 tech. technologii drewna 29.06.2021 9.00 35
22 AU.15 tech. technologii drewna 29.06.2021 15.00 35
23 AU.15 tech. technologii drewna 30.06.2021 9.00 35
24 AU.15 tech. technologii drewna 30.06.2021 15.00 35
25 AU.15 tech. technologii drewna 01.07.2021 9.00 35
26 EE.08 technik informatyk 01.07.2021 8.00 23
27 EE.08 technik informatyk 01.07.2021 17.00 23