Takie piękne podziękowania otrzymaliśmy z Centrum Edukacji Artystycznej od Pani wizytator Marii Len ?

Bardzo nam przyjemnie czytać takie słowa.