W tym miejscu mogą Państwo pobrać plik dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych, uprawniający do możliwości przystąpienia do egzaminu
wstępnego. Jest to plik w formacie edytora tekstu Microsoft Word, który proszę wypełnić i odesłać na adres e-mail zsart@zsart.edu.pl. 
Egzaminy wstępne odbędą się  w terminie 29 czerwca 2020 r. o godzinie 10.00. 

Podanie