Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty– nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym na dotychczasowych zasadach.

Przesunięty zostanie egzamin maturalny- informacja o terminie ukaże się nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Termin egzaminu dyplomowego klasy 4 liceum plastycznego zostanie ustalony po zakończeniu kwarantanny z uwzględnieniem harmonogramu egzaminu maturalnego.

dyrektor szkoły

Anna Szydłowska-Robak