lp. Zadania do realizacji Termin Współpraca/Odpowiedzialny
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 r. godz. 900 msza św. w kościele św. J.Chrzciciela

godz. 1015

Dyrektor Anna Szydłowska-Robak, wicedyrektor, kierownik sekcji artystycznej

prowadzenie – Arkadiusz Kubala

2. Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 10.09.2020 r.

godz. 1700

wychowawcy klas maturalnych, przewodniczący zespołów przedmiotowych
3. Spotkanie z rodzicami klas I – szych wg oddzielnego harmonogramu 10.09.2020 r.

godz. 1700

wychowawcy klas I-szych
4. Spotkanie z rodzicami pozostałych klas – wg oddzielnego harmonogramu (wywiadówka wstępna) 10.09.2020 r.

Kl. II godz. 1700

Kl. III godz. 1800

wychowawcy klas
5. Zebranie Rady Rodziców 14.09.2020 r.

godz. 1730 Aula

Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor
6. Otrzęsiny klas I-wszych zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego 10.2020 r. godz. 1235 Wicedyrektor, kierownik sekcji artystycznej, pedagog, Samorząd uczniowski, Wychowawcy kl. I
7. Próbna ewakuacja 09/10.2020 r. Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor, Inspektor BHP
8. Święto Edukacji Narodowej 14.10.2020 r.

godz. 900

Wicedyrektor, Zespół ds. promocji, Samorząd uczniowski, Wychowawcy klas, A. Bilska, A. Ślipko-Strzałkowska
9. Wywiadówki śródokresowe 10.11.2020 r. godz. 1730

wg oddzielnego harmonogramu

wychowawcy klas,

n-le przedmiotowi

10. Zebranie Rady Rodziców 10.11.2020 r. godz. 1630 AULA Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor
11. Święto Niepodległości 10.11.2020 r. D. Woźniak
12. Próbny egzamin maturalny OPERON wg. harmonogramu Operona Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn
13. Wystawienie przewidywanych ocen ndst. i ng. 08.12.2020 r. n-le przedmiotowi, wychowawcy
14. Spotkanie świąteczno-noworoczne nauczycieli i pracowników szkoły 22.12.2020 r. godz. 1200 s. A. Stępień, Samorządy Uczniowskie, wychowawcy klas
15. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 – 31.12.2020 r.
16. Wystawianie ocen w klasach 08.01.2021 r. n-le przedmiotowi, wychowawcy
17. Zakończenie okresu I- szego 08.01.2021 r.
18. Przeglądy prac malarskich Rysunek i malarstwo

Specjalność artystyczna i rzeźba

04.01.2020 – 08.01.2020

n-le przedmiotowi,

kierownik sekcji artystycznej

19. Konferencja klasyfikacyjna

Technikum

Liceum

12.01.2021 r. godz. 1510 AULA Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn
12.01.2021 r. godz. 1410 AULA Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

20. Konferencja podsumowująca wyniki okresu I 14.01.2021 r. godz.1510 AULA Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn

kier. M. Znamienkiewicz

21. Wywiadówki po I okresie roku szkolnego 2020/2021 14.01.2021 r. godz. 1730 wychowawcy klas,

n-le przedmiotowi

22. Zebranie Rady Rodziców 14.01.2021 r. godz. 1630 AULA Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn
23. Studniówka 01/02.2021 r. godz. 1900 Rodzice, Dyrektor A. Szydłowska-Robak, wicedyrektor A. Sagadyn, kierownik sekcji artystycznej, wychowawcy klas maturalnych
24. Ferie zimowe 18.01.2021 do 31.02.2021 r.